پاورپوینت قلائد الفرائد (کتاب)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت قلائد الفرائد (کتاب) :


پاورپوینت قلائد الفرائد (کتاب)
(قلائد الفرائد) تالیف شیخ غلامرضا قمی شاگرد شیخ انصاری رحمه‌الله‌علیه و یکی از بهترین حاشیه‌های فرائد الاصول است.

فهرست مندرجات

1 - سخن آیت الله شبیری
2 - ساختار
3 - گزارش محتوا
3.1 - جلد اول
3.1.1 - ظنون معتبر
3.2 - جلد دوم
3.2.1 - تعادل و تراجیح
4 - وضعیت کتاب
5 - پانویس
6 - منبع


سخن آیت الله شبیری


آیت‌الله حاج سید موسی شبیری زنجانی درباره این کتاب می‌فرماید: (برای مبتدی بهترین شرح , قلائد الفرائد است که شرح سهل التناول و مختصری است و شارح کلمات شیخ را خوب فهمیده است).

ساختار


شرح کتاب به سبک (قوله- اقول) صورت گرفته است. این اثر از آغاز تا پایان رسائل را دربرمی گیرد و آکنده از مطالب توضیحی, نقد و ایراد بر مطالب شیخ است. برخی از حواشی مختصر و برخی مانند فصل استصحاب بسیار مفصل است.

گزارش محتواجلد اول


از مباحث قطع شروع شده و تا پایان قاعده لاضرر و لا ضرار ادامه دارد. شیخ در ابتدای کتاب می‌فرماید: (اعلم ان المکلف اذا التفت...) شارح در این باره می‌فرماید که مراد شیخ از مکلف, مکلف شانی است یعنی بالغ عاقل که قابلیت برای توجه تکلیف را دارد. نه اینکه بالفعل تکلیف در حق وی منجز شده باشد. شاید کسی اشکال کند به اینکه براساس مفاد قضیه , مکلف زمانیکه ملتفت هم نباشد باز هم مکلف خواهد بود مگر اینکه اوصاف ثلاثه از قطع و ظن و شک برای او حاصل نشده باشد. علاوه بر آن زمانی که ملتفت نباشد ملکف نخواهد بود. شارح در جواب اشکال فوق می‌فرماید قضیه فوق برای بیان حال موضوع یعنی مکلف است پس برای آن مفهوم وجود ندارد.

[1] قلائد الفرائد, غلامرضا قمی, ج‌1, ص35.
ظنون معتبر


مولف در بحث ظن اشاره می‌کند که طرفداران ظنون و امارات معتبره به عنوان ظن خاص و معرفی شده از ناحیه شارع مقدس دو نوعند. عده‌ای معتقدند که این ظنون مثل خبر واحد, ظواهر قرآن, اجماع منقول و غیره تنها راه کاشف از احکام هستند و ارزش دیگری ندارند. این مسلک طریقت و کاشفیت امارات است ولی برخی می‌گویند ظنون ارزش بالاتری دارند و سبب ایجاد مصلحت در مفاد و مؤدای آن می‌شوند چنین قولی تصویب نامیده می‌شود. شیخ انصاری نظریه‌ای را برگزید که حد وسط بین ایندو است و نام آن مصحلت سلوکیه می‌باشد که از ابتکارات ایشان است. شارح سپس به ظنون خاصه اشاره می‌کند و نظریه مرحوم شیخ را در رابطه با هرکدام شرح می‌نما

لینک کمکی