پاورپوینت قلائد الاجياد في ما اتفق في التسمية من البقاع و البلاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت قلائد الاجياد في ما اتفق في التسمية من البقاع و البلاد :


قلائد الاجیاد فی ما اتفق فی التسمیه من البقاع و البلاد (کتاب)
(قلائد الاجیاد فی ما اتفق فی التسمیه من البقاع و البلاد), تالیف عبد الرحمن بن سید ابراهیم حسنی حنبلی, متوفای (1102 ق), به زبان عربی و در معرفی پاره‌ای از اماکن و بلاد است.
کتاب, منتخب و گزیده‌ای است از کتاب (المشترک وضعا و المختلف صقعا), تالیف ابو عبدالله یاقوت بن عبدالله یاقوت حموی.

فهرست مندرجات

1 - ساختار کتاب
2 - گزارش محتوا
3 - وضعیت کتاب
4 - منبع


ساختار کتاب


کتاب, متشکل است از مدخل و مقدمه (به قلم محقق, ولید عبدالله المنیس) و متن اصلی کتاب که به معرفی اماکن, شهرها و بقعه‌ها به ترتیب حروف الفبا پرداخته است.

گزارش محتوا


محقق, در مقدمه کتاب, به بیان این مطالب پرداخته است:
معرفی کتاب, بیان فاصله زمانی بین یاقوت حموی و عبد الرحمن بن سید ابراهیم حسنی, هدف از بررسی و مطالعه و تحقیق در مورد این کتاب, روش یاقوت حموی در کتاب (المشترک...), توصیف نسخه خطی مورد تحقیق و معرفی مؤلف, روشی که در تحقیق کتاب به کار گرفته شده است, ترجمه یاقوت حموی, مقایسه بین روش یاقوت حموی در کتاب (المشترک...) و روش عبد الرحمن بن سید ابراهیم در کتاب (قلائد الاجیاد) و...
کتاب, به ترتیب حروف الفبا , به معرفی شهرها, اماکن و بقعه‌ها پرداخته است. مؤلف, اماکن و بلاد فراوانی را معرفی کرده است که در آن میان, بلا

لینک کمکی