پاورپوینت قطعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت قطعه :


پاورپوینت قطعه
قِطعه مجموعه ابیاتی را گویند که بر یک وزن و قافیه باشد, و از آغاز تا انجام همگی به یک‌دیگر مربوط بوده, پیرامون یک قصه شیرین, یک موضوع اخلاقی, یا تهنیت و تعزیت و مدح و هجو و مانند آن پدید آمده باشد. برخلاف قصیده, بیت مَطلَع در پاورپوینت قطعه مُصَرَّع نیست.

فهرست مندرجات

1 - پاورپوینت قطعه
1.1 - معنای لغوی
2 - معنای اصطلاحی
3 - علت نام‌گذاری
4 - ابن‌یمین
4.1 - نمونه‌ای از قطعات ابن‌یمین
5 - تعداد ابیات پاورپوینت قطعه
6 - ویژگی‌ پاورپوینت قطعه
7 - مشهورترین پاورپوینت قطعه‌سرایان
8 - معروف‌ترین پاورپوینت قطعه‌ها
9 - تعریف پاورپوینت قطعه
10 - تفاوت پاورپوینت قطعه با رباعی و چهارپاره
11 - ویژگی‌ دیگر پاورپوینت قطعه
12 - نمونه‌ای از پاورپوینت قطعه‌های سعدی
13 - پانویس
14 - منبع


پاورپوینت قطعهمعنای لغوی


پاورپوینت قطعه در لغت به معنای تکه‌ای از چیزی است.

معنای اصطلاحی


پاورپوینت قطعه در اصطلاح ادبی نوع ابیاتی است که بدون مطلع, مصرّع باشد؛ یعنی مصراع اول در بیت اول قافیه ندارد و فقط مصراع‌های زوج با هم, هم قافیه‌اند که از اول تا آخر همه مربوط به یک‌دیگر و راجع به یک موضوع اخلاقی و حکایت شیرین و یا مدح و هجو و تهنیت و تعزیت و امثال آن باشد.

[1] فنون بلاغت و صناعات ادبی, همایی, جلال‌الدین؛ تهران, چاپ‌خانه ستاره (مؤسسه نشر نما), 1376, چاپ سیزدهم ص149.علت نام‌گذاری


پاورپوینت قطعه را به این اعتبار که گویا پاره‌ای از اواسط قصیده است به این نام نامیده‌اند که جمع آن در فارسی قطعات است و گاهی مقطعات هم می‌گویند. پاورپوینت قطعه را بیشتز در بیان مطالب اخلاقی و تعلیمی و مناظره و نامه‌نگاری و شکایت و تقاضا و از این قبیل به کار می‌برند.

ابن‌یمین


(ابن‌یمین) از پاورپوینت قطعه‌سرایان معروف است؛ نمونه‌ای از قطعات وی:

[2] انواع ادبی, شمسیا, سیروس؛ تهران, فردوس, 1381, چاپ نهم, ص312.نمونه‌ای از قطعات ابن‌یمین


به قطع راه دراز امل غنی نشوی ••• بر آستان قناعت مگر مقام کنی
اگر دو گاو به دست آوری و مزرعه‌ای ••• یکی اسیر و یکی را وزیر نام کنی
به نان خشک حلالی کزو شود حاصل ••• قناعت از شکرین لقم حرام کنی
وگر کفاف معاشت نمی‌شود حاصل ••• روی و قرص جوی از جهود وام کنی
هزار بار از آن به که بامداد پگاه ••• کمر ببندی و بر چون خودی سلامی کنی
(ابن‌یمین)


تعداد ابیات پاورپوینت قطعه


حداقل پاورپوینت قطعه دو بیت و حداکثر معمول و متداول آن, پانزده یا شانزده بیت است؛ ولیکن برحسب ضرورت تا حدود چهل, پنجاه بیت و بیشتر از آن نیز گفته‌اند؛ مثلاً از شعرای معروف قرن سیزدهم, قاآنی, قطع طائیه‌ای دارد که ابیاتش از پنجاه بیت متجاوز است. در این صورت فرق آن با قصیده همان است که پاورپوینت قطعه دارای مطلع مصرع نی

لینک کمکی