پاورپوینت قطع عرفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت قطع عرفي :


پاورپوینت قطع عرفي
ظنّ قوی ملحق به قطع در نزد عرف را پاورپوینت قطع عرفي گویند.

فهرست مندرجات

1 - تعریف
2 - پانویس
3 - منبع


تعریف


پاورپوینت قطع عرفي, مقابل قطع وجدانی بوده و به ظن بسیار قوی گفته می‌شود که در آن احتمال خلاف, به اندازه‌ای کم و ناچیز است که عُقلا و عرف, به آن اعتنا نمی‌کنند و با آن مثل قطع رفتار نموده و از آن برای آنها اطمینان و سکون قلبی به وجود می‌آید. بنابراین, پاورپوینت قطع عرفي, در واقع قطع نیست و احتمال خلاف در آن وجود دارد, اما آن قدر نزدیک به علم است که عرف با آن, همانند قطع برخورد می‌کند.

[1] انوار الاصول, مکارم شیرازی, ناصر, ج2, ص226.

[2] اجود التقریرات, نائینی, محمد حسین, ج1, ص 489-488.

[3] دروس فی علم الاصول, صدر, محمد باقر, ج1, ص282.

[4] دروس فی علم الاصول, صدر, محمد باقر, ج2, ص42.

[5] المدخل الی عذب المنهل, شعرانی, ابوال

لینک کمکی