پاورپوینت قضاياي مطلقه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت قضاياي مطلقه :


قضیه مطلقه
قضیه مطلقه, به‌معنای قضیه فاقد "جهت" است.

[1] علامه حلی, حسن بن یوسف, الجوهر النضید, ص62.

[2] مظفر, محمدرضا, المنطق, ص172.فهرست مندرجات

1 - توضیح اصطلاح
2 - اقسام قضیه مطلقه
3 - پاورپوینت قضاياي مطلقه و موجهه
4 - مستندات مقاله
5 - پانویس
6 - منبع


توضیح اصطلاح


قضیه مطلقه, از اقسام قضایا و در مقابل قضیه موجهه است و آن قضیه‌ای است که ذکر جهت در آن نشده باشد یعنی ضرورت یا امکان و یا امتناع محمول برای موضوع ذکر نشده باشد. به عبارت دیگر: هر قضیه‌ای که مفاد آن تحقق نسبت باشد بدون تعیین جهتی از جهات (مثل ضرورت و امتناع و دوام), به نام مطلقه خوانده می‌شود.

[3] تفتازانی, عبدالله بن شهاب‌الدین, الحاشیه علی تهذیب المنطق, ص59.

[4] ابن‌سینا, حسین بن عبدالله, الشفا (منطق), ج2, ص36.اقسام قضیه مطلقه


قضیه مطلقه به لحاظ کیفیت, به موجبه و سالبه, و به لحاظ کمیت, به کلیه و جزئیه تقسیم می‌شود:
1. قضیه مطلقه موجبه کلیه, مانند: "هر انسانی حیوان است".
2. قضیه مطلقه موجبه جزئیه, مانند: "بعضی حیوان‌ها انسان هستند".
3. قضیه مطلقه سالبه کلیه, مانند: "هیچ درختی حیوان نیست".
4. قضیه مطلقه سالبه جزئیه, مانند: "بعضی انسان‌ها دانا نیستند".

[5] ابن‌سینا, حسین بن عبدالله, النجاه, ص39.

[6] مجتهد خراسانی (شهابی), محمود, رهبر خرد, ص171-173.پاورپوینت قضاياي مطلقه و موجهه


اطلاق و توجیه (پاورپوینت قضاياي مطلقه و موجهه) عیناً مشابه اهمال و حصر قضیه (در قضیه مهمله و قضیه محصوره) است؛ زیرا هم چنان که در قضیه مهمله بیان کمیت افراد موضوع نشده, در قضیه مطلقه نیز کیفیت و جهت حکم بیان نشده است.
قضیه مطلقه جزو موجهات نیست بلکه در مقابل موجهات می‌باشد زیرا چنان که معلوم شد مفاد اطلاق قضیه, عدم ذکر جهت است؛ ولی در عین حال به طور تشبیه و مجاز آن را یکی از موجهات دانسته‌اند. هم چنان که سالبه را از اقسام حملیه شمرده‌اند در صورتی که سلب, رفع حمل است امّا به اعتبار ایجاب که طرف مقابل آن است, به آن حملیه گفته‌اند.

[7] خواجه نصیرالدین طوسی, م

لینک کمکی