کاربرد ریاضی در معماری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن کاربرد ریاضی در معماری :

کاربرد ریاضی در معماری
 در معماری ایرانی انواع حجم های هندسی کاربرد دارد .بخشی از هنرنمایی نقاشان در طول تاریخ هنر برای 8واقع نمایی اجسام, شبیه سازی اشکال طبیعت به صورت سه بعدی در معماری ایرانی انواع حجم های هندسی کاربرد دارد .بخشی از هنرنمایی نقاشان در طول تاریخ هنر برای واقع نمایی اجسام, شبیه سازی اشکال طبیعت به صورت سه بعدی بر سطح دو بعدی بوم نقاشی بوده است
تناسب
تناسب  مفهومی ریاضی است که در هنر تجسمی بر رابطه ی مناسب میان اجزا با یک دیگر و با کل اثر دلالت دارد کاربرد تناسبات به دلیل ایجاد زیبایی بصری در هنر های تجسمی از اهمیتی ویژه برخوردار است . تقریبا همه ی آثار هنری بر اساس نوعی تناسب به وجود آمده اند . ازاین جهت تناسب یکی از اصول اولیه اثر هنری است که رابطه ی هماهنگ میان اجزا آن را بیان می کند .
  تناسب , عبارت است از :رابطه نسبی و قیاسی بین اجزای مختلف و تمامی یک عنصر . تناسب گاهی از طریق کشف و شهود و بینش و زمانی از راه اعمال نسبت های ریاضی به وجود می آید . در آثار هنر های بصری , نسبت های ریاضی , در ایجاد تناسبات , همان قدر زیبا و دارای ارزش است که نسبت های موجود در ساختمان اندام های طبیعت .
معمولا تشخیص تناسب و ایجاد روابط مناسب میان اجزا یک اثر هنری ومیان اجزا با کل اثر براساس تجربه مهارت و ذوق زیبایی شناختی هنرمند می باشد . مثل ایجاد تناسب میان رنگ ها و سایه ی رنگ های یک تابلو نقاشی . در آفرینش یک اثر هنری , باید به مقدار نسبت های موجود بین عناصر بصری , توجه ویژه ای  چه مقدار فضا , چه اندازه نور , در کنار چه اندازه تاریکی و چه مقدار بافت زبر و خشن , در برابر چه مقدار بافت نرم و لطیف قرار دارد
 اندازه ی قسمت های مختلف بدن و تناسبات آن از دیر باز مورد توجه هنرمندان بوده است . آن ها همواره سعی کرده اند پیکره انسان را با زیباترین تناسبات طراحی کند .

استفاده از نسبت های ریاضی , در ارائه تناسبات زیبا در یک کمپوزیسیون , همواره مورد توجه هنرمندان مختلف در سراسر تاریخ بوده است . یکی از این نسبت های ریاضی قانون ( نسبت های طلائی ) است که اینک به بررسی آن می پردازیم .
نسبت های طلائی
معمولا تشخیص تناسب وایجاد روابط مناسب میان اجزا یک اثرهنری ومیان اجزا باکل اثر براساس تجربه ,مهارت وذوق زیبایی شناختی هنرمند می باشد .تناسب دراندازه ها ازقوانین خاصی پیروی می کند که به آن ها اصول وقواعد تقسیمات طلایی ویا تناسبات طلایی گفته می شود .
  قانون (تقسیمات طلایی ) درقرن سوم قبل از میلاد , توسط اقلیدس فیلسوف وریاضیدان برجسته یونانی کشف شد .این قانون
 


لینک کمکی