مقاله طراحی جاده در خاک نمکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله طراحی جاده در خاک نمکی :

مقاله طراحی جاده در خاک نمکی


دانلود مقاله طراحی جاده در خاک نمکی ؛ یک مقاله خوب برای رشته مهندسی عمران راه و راهسازی است که برای دانلود شما در 13 صفحه برای دانلود قرار دارد.

مقاله طراحی جاده در خاک نمکی
فهرست مطالب:

مقدمه:
طراحی جاده ها در خاکهای نمکی
مشکلات خاکهای نمکی
راههای مقابله و کنترل خاکهای نمکی
راهسازی در بیابانهای ماسه ای
مشکلات ماسه های بیابانی
راههای مقابله و کنترل ماسه های بیابانی
کویرهای باتلاقی
طراحی بزرگراههاوجاده هابادر نظرگرفتن فضای سبزدر مناطق خشک
طراحی جاده ها و بزرگراهها
طراحی هماهنگ زمینهای اطراف
استفاده از خاکریزهای شانه و حاشیه راهها
احداث آبروهای خاکی
احداث شیارهای خاکی روی خطوط تراز
احداث بندهای انحرافی و آب برگردانها
احداث سیستمهای پخش سیلاب در حاشیه جاده ها
مراجع

 

 

طراحی جاده ها در خاکهای نمکی

مقدمه:

امروزه راههای ارتباطی یکی از عوامل مهم زیربنایی توسعه اقتصادی شناخته شده ودر ارتباط مستقیم با شکوفایی اقتصاد و صنعت کشـور وایجادرابطه اجتماعی افراد؛از لحاظ مبادلات بازرگانی واز همه مهمتر بسط دانش, فرهنگ وبهداشت در مناطق دور و نزدیک شناخته شده است بدین جهت راه و راهسازی بعنوان پایه و اساس اقتصاد معقول هر جامعه موردتوجه قرار گرفته است . از اینجاست که راه وسیله جابجا کردن ثروت{1} نام گرفته است. مراحل مختلف طراحی واحداث راهها , متاثر از عوامل مختلف اقلیمی ,اجتماعی ,اقتصادی وسیاسی است .پارامترهای مختلفی که در مراحل مختلف مسیر یابی ,انتخاب مصالح مناسب , روش اجرا و… تاثیر گذارند, را میتوان به دو بخش اختیاری و غیر اختیاری تقسیم نمود.بعنوان مثال انتخاب نوع مصالح روسازی را می توان اختیاری به حساب آورد, چون بسته به شرایط اقتصادی وبررسی منابع قرضه دور و نزدیک میتوان بهترین مصالح را از جهات مختلف انتخاب کرد,ولی پارامترههایی مانند توپوگرافی و شرایط اقلیمی به گونه ای هستند که ایجاد تغییرات در آنها مستلزم سرمایه گذاری هنگفت ودور از دسترس است و به ناچار تمامی مراحل طراحی و اجرا باید با در نظر گرفتن این شرایط صورت پذیرد.

از آنجاییکه برای تکمیل وبهبود شبکه ارتباطی کشور , عبور از مناطق بیابانی ,اجتناب ناپذیر است به نظر میرسد که شناخت مسائل ویژه پروژههای راهسازی در برخورد با کویر و بیابان و روشهای مقابله و کنترل آنها ,لازم و مورد توجه باشد .بنا بر این در مقاله حاضر سعی می شود با رویکرد فوق به مسائل راهسازی پرداخته شود .

نکته قابل توجه اینکه در سراسر این مقاله عبارات بیابان و کویر به تساهل بجای یکدیگر مورد استفاده قرار گرفته اند که به دلیل تاکید مقاله بر مسائل راهسازی ناشی ازاقلیم (ونه خود اقلیم), تاثیری بر روند کلی مقاله نخواهد داشت .

همچنین در معرفی مشکلات و راهکارهای ارئه شده,بدلیل محدودیت مقاله ,جانب اختصار رعایت شده و مراجع جهت اطلاعات تفصیلی در هر زمینه معرفی شده است.

نگارنده جهت جمع آوری مراجعی جامع در این زمینه , علاوه بر کتب راهسازی موجود در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی گرگان ,به جستجو در سایتهای مختلف شبکه اینترنت و مجلات معتبر راهسازی واساتید این رشته پرداخته است . لذا در جمع آوری ,تحلیل ,و نتیجه ــ گیریهای به عمل آمده ,وجود اشکال و مسامحه ,قریب به یقین است واز استاد گرامی که در رفع این مشکلات یاری رسان باشند,پیشاپیش سپاسگزاری میشود .

با توجه به مطالب ذکر شده , در این مقاله مشکلات پروژههای راهسازی در مناطق مختلف کویری از جمله خاکهای نمکی , بیابانهای ماسه ای و کویر های باتلاقی مورد بحث قرار گرفته است وراههای کنترل و مقابله به اختصار بیان شده است .

طراحی جاد هها در خاکهای نمکی

طبق یک تعریف , خاک نمکی خاکی است که در لایه یک متری فوقانی آن , مقدار نمکهای محلول , بیشتر از 3 /. درصد وزنی باشد {4}.اینخاکها معمولاًدر مناطق بیابانی و به صورت یک منطقه (zone)پیوسته تشکیل می شود والبته گاهی هم به صورت سطوح پراکنده بین خاکهای غیر نمکی به چشم می خورد .

در یک طبقه بندی کلی می توان این خاکها را به دو دسته خاکهای قلیایی سیاه و خاکهای قلیایی سفید تقسیم کرد که در نوع اول ,بیشتر نمکها در عمق بیشتر از 5/. متر و در نوع دوم در سطح خاک قرار دارند واز آنجاییکه در مناطق بیابانی اغلب میزان بارش اندک است , بیشتر با نوع دوم یعنی خاکهای قلیایی سفید سرو کار داریم که نمک های غالب , در آنها بصورت کلراید , سولفات و کربنات سدیم ,کلسیم ومنیزیم است .


لینک کمکی