فایل ادقام سطوح در معماری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ادقام سطوح در معماری :

فایل ادقام سطوح در معماری
فهرست
 
 
خطوط و سطوح در معماری
 
خط
 
سطح صاف
 
سطح خمیده
 
دایره
 
بیضی
 
کره:
 
مربع:
 
مستطیل
 
مثلث
 
هرم
 
شش ضلعی
 
اتخیلات یک بیننده را تخمین بزنیم
 
آنچه باید آموخت
 
تجدید طرح یک ترکیب بندی
 
رشد ترکیب بندی
 
تکامل ترکیب بندی مرحله به مرحله
 
مشاهده و احساس
 
پروراندن طرح
 
اهمیت تجربه
 
خطوط و سطوح در معماری
 
خط
 
” در معماری , خطوط به عنوان حدود سطوح مطرح می شوند . این خطوط محدود کننده گاه کمتر وگاه بیشتر از (( گویا)) یی برخوردار هستند .در معماری یونان خط به روشنی قابل دیدن است .در سبک باروک خط چنین اهمیتی ندارد .حتی گاهی اوقات نمی توان متوجه آن شد .
 
هرسبک معماری از نظر فرم فضائی گویای یک محتوای ذهنی است .در طرح معماری بر حسب نوع آن چه که ساختمان بایستی بیان کننده آن باشد کمتر یا بیشتر از خطوط افقی و عمودی استفاده شده است.” (گروتر,1383 )
 
پیت موندریان ارتباط بین خط راست و خط منحنی را چنین بیان می کند: ” خط راست به معنی نمونه متکامل خط منحنی است اگر چه که دوم تطابق بیشتری با طبیعت دارد .”
 
” در بین خطوط منحنی می توان دو نوع انحنا را از یکد یگر تشخیص داد : خط منحنی با قاعده یا هندسی مثل سهمی یا قسمتی از یک دایره و منحنی بی قاعده .
 
خط و سطح مکمل یکدیگرند,تأکید بریکی از اهمیت دیگری می کاهد وبه عکس . پاول کله (klee ) صحبت از خط فعال می کند که سطح را غیر فعال می سازد ونیز خط غیر فعال که سطح را فعال می کند .


لینک کمکی