بررسی مبانی نظری و مکان یابی هتل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی مبانی نظری و مکان یابی هتل :

مبانی نظری طراحی:    1
-معیارهای مورد توجه در شکل گیری طراحی:    1
-تجزیه و تحلیل سایت    2
تحلیل سایت از لحاظ اقلیمی:    2
نور خورشید:    2
باد نامطلوب:    2
بررسی صدا های مزاحم :    2
بررسی همجواری:    2
بررسی اشرافیت بنا های مجاور:    3
دسترسی ها:    3
سایت مورد نظر:    3
دسترسی ها    4
تحلیل سایت:    5
کاربری های اطراف    5
 


لینک کمکی