پاور پوینت فرهنگ و تمدن در عصر صفویه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاور پوینت فرهنگ و تمدن در عصر صفویه :

فرهنگ و تمدن در عصر صفویه  
رسمی شدن تشیع و پیامدهای آن
ادبیات
تاریخ نگاری
مدرسه و علوم
هنر و معماری
قالیبافی و صنعت نساجی
سفالگری
تأثیر اروپاییان در ایران ( گسترش هنرهای ظریف )
تسلیحات نظامی
نظام اداری صفویان
منابع و مآخذ :
 


لینک کمکی