معماری بین النهرین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن معماری بین النهرین :

معماری بین النهرین
    مقدمه
    معماری سومر
    ج ) دوره جمدت نصر 
    الف ) معماری و هنر امپراتوری آشور جدید :
         معماری سارگون دوم ( خورس آباد – دورشاروکین ) :
     
    معماری آکد
    معماری آشور
    منابع و ماخذ 
 


لینک کمکی