خصوصیات معماری اقلیمی مناطق گرم و خشک (کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن خصوصیات معماری اقلیمی مناطق گرم و خشک (کرمان :

خصوصیات  معماری  اقلیمی مناطق گرم و خشک (کرمان
کرمان ( مرکز شهرستان)
نقشه کرمان
اقلیم منطقه
بارندگی منطقه
 مهمترین بادهای منطقه
ارتفاعات
خصوصیات اقلیمی و جغرافیایی طبیعی منطقه
کرمان ( مرکز شهرستان)
بررسی نحوه شکل گیری بافت کالبدی و دسترسی ها در جهات خاص جغرافیایی
ساخت فیزیکی شهر کرمان
مهمترین بادهای منطقه
شهر سنتی کرمان
مکان یابی
مکان یابی مناسب
نظم و ترتیب و جهت گیری بنا
بازار کرمان
.مقاومت مصالح به کار گرفته شده در بنا نسبت به شرایط اقلیمی
طرح و شکل
 شکل بنا و تعادل و تبادل حرارتی
گنبد جبلیه
طرح و شکل
شکل بنا در رابطه با دفع و یا کاهش نیروی تخریبی باد, باران و برف
. نکات ضروری جهت ایجاد کیفیت آسایش اقلیمی در مجموعه مورد نظر
 


لینک کمکی