بررسی معماری باغ ایرانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی معماری باغ ایرانی :

معماری باغ ایرانی
بخشی از مطالب:
 
 
باغ ایرانی به باغ‌هایی گفته می‌شود که بر پایه معماری و عناصر تشکیل دهنده آن از جمله ساختار هندسی, آب و درختان و کوشک میانی و غیره عمدتاً در فلات ایران و مناطق پیرامونی متأثر از فرهنگ آن رواج داشته‌است. 
به همراه تحلیل باغ فین کاشان و باغ ارم شیراز:1 باغ ایرانی(زمین-هندسه باغ ایرانی-کوشک-آب در باغ-گیاهان باغ)2 باغ فین کاشان:
nموقعیت باغ فین- کاشان
nموقعیت باغ در شهر
nشبکه های دسترسی در وضع موجود
nتاریخچه باغ فین کاشان
nمعرفی و شکل گیری باغشاه فین
nکوشک
nمحورهای باغ
nبازشناسی کاربری های وضع موجود
nآب
nنقشه چگونگی حضور آب و شکل حرکت آن در باغ
nنقشه جهت حرکت آب بر اساس شیب زمین در باغ
nگیاهان باغ
nنقشه دسترسی ها
3تحلیل باغ ارم:
nموقعیت باغ در شهر
 
nتاریخچه
nدید و منظر
nعرصه وفضای باغ
n استخر
nورودی باغ
nمحور اصلی باغ
nکوشک
nگیاهان باغ
nشیوه آبیاری باغ
حجم فایل619مگابایت
.
فرمت فایل:پاور پوینت
تعداد صفحه:42


لینک کمکی