شیشه و تکنولوژی آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شیشه و تکنولوژی آن :

شیشه و تکنولوژی آن
دید کلی    1
تاریخچه    2
ترکیبات سازنده شیشه    3
اجزای اصلی تشکیل دهنده شیشه    3
گدازآورها    3
تثبیت کننده‌ها    4
تصفیه کننده‌ها    4
1.    فیزیکی: سولفات سدیم (Na2SO4) , کلرات سدیم (NaClO3). با    5
افزودنیها    5
•    ترکیبات(    7
انواع شیشه و کاربرد آنها    8
شیشه رنگی    9
شیشه ضد آتش (پیرکس)    10
شیشه مسطح    10
شیشه دوجداره (مضاعف)    11
شیشه سکوریت    11
شیشه نشکن    12
شیشه ضد گلوله    12
شیشه انعکاسی (بازتابنده)    13
فینیقی‌های شیشه‌گر    14
سیر تحولی و رشد    15
کاربردهای امروزی شیشه    16
تاریخچه    17
مصارف و جنبه‌های اقتصادی    18
ترکیب شیشه    18
تقسیم بندی شیشه‌های تجارتی    19
سیلیس گداخته    19
سیلیکاتهای قلیایی    20
شیشه آهک سوددار    21
شیشه سربی    22
شیشه بوروسیلیکاتی    23
شیشه‌های ویژه    24
الیاف شیشه‌ای    24
اطلاعات اولیه    25
تاریخچه    25
سیر تحولی و رشد    26
مراحل مختلف تهیه شیشه    27
فرآورده‌های مختلف شیشه‌ای    28
انواع مهم فراورده‌ههای شیشه‌ای    29
شیشه جام    29
انواع بطری    29
شیشه‌های ایمنی بدون تلق    30
شیشه ضد گلوله    30
الیاف شیشه‌ای    30
شیشه‌های مخصوص    31
شیشه‌ها نشکن    31
شیشه‌های بلور    31
شیشه‌های سرب‌دار    32
•    کریستال:    32
•    اشتراس:    33
•    فلینت:    33
شیشه ضد پرتوها    33
شیشه جاذب نوترون    34
شیشه شفاف در مقابل IR    34
شیشه ضد اسید فلوئوریدریک    34
شیشه‌های رنگی    35
دید کلی    35
ماسه شیشه    36
سودا    36
فلدسپار    37
بوراکس    38
سدیم سولفات ناخالص    39
خرده شیشه    40
بلوکهای نسوز    40
نگاه اجمالی    41
جانشینی دولومیت    42
دولومیت اولیه    43
تقسیم بندی سنگهای کربناته بر اساس مقدار دولومیت    43
بافت‌های دولومیت    43
فابریک مخرب در دولومیت    44
دولومیت بی‌تناسب یا زین اسبی    45
پراکندگی دولومیت‌ها در ادوار زمین شناسی    46
نقش شیشه در معماری ساختمان    47
گونه شناسی:    50
کاربرد شیشه های نزدیک به طیف پلاستیک های شفاف در ساختمان های بلند ایمن تر است    65
آشنایی با انواع شیشه ها    73
این نوع شیشه شامل دو نوع اصلی می شود :    76
ب- شیشه طلقی ساختمان:    76
3- شیشه های دو جداره (double glazing)    76
4- شیشه های رفلکتیو    77
5- شیشه های Low-E    77
6- شیشه های سیمی (wired glass)    78
 


لینک کمکی