تعمیر و نگهداری سازه های بتنی - پل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تعمیر و نگهداری سازه های بتنی - پل :

 
 عناوین موجود در پروژه :
 
مقدمه:
تعمیر بتن درمناطق دریایی
ساختمانهای بتنی
عملیات ترمیمی
( آماده سازی سطوح - تمیز نمودن با اسید - برس زدن...)
- عملیات ترمیمی (REMEDIAL- ACTION)
2-1- آماده سازی سطوح (SURFACE PREPARATION)
2-1-1 تمیز نمودن با اسید, شستن با اسید, اسید خراشی (ACID ETCHING)
  2-1-2 برس زدن (WIRE BRUSHING)
  2-1-3 چکش زدن (JACKHAMMERING)
2-1-4 سند بلاست و گریت بلاست (شن و ساچمه پاشی) (SAND OF GRIT BLASTING)
  2-1-5 وترجت (آب فشاری) با مواد ساینده و بدون آن (WATER JETTING WITH OR WITHOUT ABRASIVE)
  2-1-6 روشهای دیگر (OTHER MTHODS)
2-2 طرق مختلف ترمیم (REPAIR TECHNIQUES)
2-2-1 تزریق ترکها (CRACK INJECTION)
  2-2-2 قنداق کردن (JACKETING)
  2-2-3 بتن با سنگدانه از پیش آکنده (PREPLACED AGGREGATE CONCRETE)
  2-2-4 لایه های سطحی (THIN OR REGULAR RESURFACING)
2-2-5 بتن پاشی (SHOTCRETING)
3-6 بتن, ملات, و دوغابهای منبسط شونده (EXPANDING MORTARS, GROUTS & CONCRETES)
3-7 بتن و ملات دارای الیاف مصنوعی(FIBRE REINFORCED CONCRETE & MORTAR)
3-8 لاتکس (LATICES)
3-9 سایر مواد پوششی (OTHER COATING MATERIALS)
3-10 سیمانهای مخصوص (SPECIAL CEMENTS)
3 - 11 مواد تعمیری زیر آبیUNDER WATER REPAIR MATERIALS)
3-11-1 مواد سیمانی برای تعمیرات زیر آبی   (CEMENTITIOUS MATERIALS FOR UNDER WATER REPAIRS) 
3-11-1-1 ویژگیهای آب اندازی(HIGH BLEED CHARACTERISTICS)
3-11-1-2 زمان گیرش طولانی (PROLONGED SETTING TIME)
3-11-1-3 شسته شدن  (WASHOUT)
3-11-1-4 آسیب پذیری در مقابل مواد شیمیایی (SUSCEPTIBILITY TO CHEMICAL ATTACK)
3-11-1-5 روانی ضعیف (POOR FLOWABILITY)
3-11-1-6 جمع شدگی یا انقباض (SHRINKAGE)
3-11-1-7 جدا شدن (SEGREGATION)
3-11-1-8 نفوذ آب دریا به سیستم تعمیری (PERMEABILITY TO SEA WATER)
3-11-1-9چسبندگی به بتن قدیمی (بتن مادر)(ADHESION TO THE SUBSTRATE CONCRETE)
 
پیدایش ترک در سازه
 
موقعیت ترک
حالتهای ترک
روش تعمیر ترکها
ترکهای نیمه عمیق
ترکهای عمیق
ترک در تقاطع دیوار
ترک در نعل درگاه
پیوند در ترکهای عمیق
رفع ترک اطراف ستونهای فلزی
 
 منابع و ماخذ
 


لینک کمکی