معرفی و شناسایی سنگ های ساختمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 26

 چکیده :
 
در این پژوهش به بررسی , معرفی و کاربرد های انواع سنگ های ساختمانی پرداخته شده است , شناختن جنس و خاصیت سنگ را سنگ شناسی گویند. سنگها یکی از قابل مطالعهترین عناصر طبیعی می باشند که تقریباً برای غالب رشته های علوم مورد استفاده قرارمی گیرند. حتی گاهی نیاز به مطالعه وسیع و طولانی در شناخت سنگ و سایر مشخصات آن میباشد. پس قبل از اینکه به سنگ های ساختمانی پرداخته شود بهتر است مطالبی درباره سنگو علم سنگ شناسی گفته شود.
 
سایر عناوین موجود
 
سنگهای ساختمانی :4
تقسیم بندی سنگهای ساختمانی4
بر اساس وزن مخصوص :4
بر اساس مقاومت فشاری :5
بر اساس ضریب نرم شدگی :5
سنگهای پی و دیوار5
دیواره‌های سنگی5
سنگ نما و کف6
سنگهای قابل مصرف در راه سازی6
سنگهای قابل استفاده در تونلها و محیطهای آبی.7
سنگهای مقاوم در برابر محلولها و حرارت7
کانی ها8
تقسیم بندی سنگهای ساختمانی :9
-سنگهای آذرین:9
-سنگهای رسوبی:10
- سنگهایدگرگونی:10
1. سنگهای آذرین10
1-1- ترکیب کانی شناختی سنگهای آذرین10
1-2- بافت و ساخت سنگهای آذرین12
2. انواع بافت ها14
2-1- بافت دانه ای14
بافت افی تیک:14
2-2- بافت پورفیریتیک14
بافت اینترسرتال:15
هیالوپلتیک:15
فلتی:15
پیلوتاکسیتی:15
حفره و آمیگدال:16
اسفرولیت:16
3. طبقه بندی و نامگذاری سنگ های آذرین16
سنگهای دگرگونی18
4-1ویژگیهای عمومی سنگ های دگرگونی19
4-2- بافتهایدگرگونی20
4-3- عمده سنگهای دگرگونی20
سنگهای حاصل ازدگرگونی از نوع درجه حرارت پایین21
5. سنگ‌های رسوبی22
مشخصات سنگ‌های رسوبی22
تقسیم‌بندیسنگ‌های رسوبی22
براساس اندازه دانه:22
-تقسیم‌بندی و نامگذاری میکروسکوپی:23
 
منابع و ماخذ :
 1 – ماهنامه راه و ساختمان              شماره 14 , ص24 گردآورنده : دکتر سید محمد علی حسینی – محقق و استاد دانشکده عمران و معماری دانشگاه تهران                 1387
2 – ماهنامه معماری و سازه              شماره 17 , ص11 گردآورنده : دکتر همایون محمدی – دانشگاه اصفهان                     1384
3 - مرکز اسناد و مدارک و اطلاعات علمی ایران


لینک کمکی