کیفیت زندگی زناشویی و عوامل موثر بر آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن کیفیت زندگی زناشویی و عوامل موثر بر آن :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه بررسی کیفیت زندگی زناشویی و عوامل موثر بر آن می باشد.


توضیحات کامل :

هدف از این پایان نامه بررسی کیفیت زندگی زناشویی و عوامل موثر بر آن می باشد.

 


کیفیت زندگی زناشویی پیامد توافق زناشویی است و به صورت درونی احساس می‌شود. اصطلاح توافق زناشویی, رابطه مناسب زن و شوهر را توصیف می‌کند. در رابطه با توافق بالا, هر دو زوج, به گونه‌ای رفتار, تصور و ادارک می‌کنند که گویا نیازها و انتظار‌هایشان برآورده شده و چیزی وجود ندارد که در روابطشان خلل ایجاد کند. در ازدواج بدون توافق زناشویی, مشکلات موجود میان زوجین به حدی زیاد است که آن‌ها را از احساس برآورده شدن نیازها و انتظارات باز می‌دارد. اغلب زوج‌ها, جایی بین این دو انتها قرار دارند و زمینه‌هایی از توافق و نبود توافق را تجربه می‌‌کنند (مرادی, 1379). 

 

 

 

 از عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی زناشویی می توان به عوامل فردی, عوامل ارتباطی و عوامل خارجی اشاره کرد. در ادامه هریک از این عوامل به تفصیل ارائه می‌شوند.
 

1. عوامل فردی
جنسیت:

بین دیدگاه مردان و زنان نسبت به کیفیت زندگی زناشویی چند تفاوت جنسیتی مشاهده شده است. مثلاً لاکسلی  (1980), گزارش کرده است که خانم ها نارضایتی و ناکامی بیشتری را در قبال رابطه گزارش می‌کنند و معتقدند که بیش از همسرانشان مورد سو تفاهم واقع می شوند (الیس, 2004). اسمیت  (1985) بین سازگاری زناشویی مردان و زنان تفاوتی پیدا نکرد. اما فاورز  (1991) در بررسی سازگاری و رضایت مندی دو نفره مشاهده کرد که مردان بیشتر از زنان ازدواج خود را با شاخص های مالی, والدینی, خانواده و دوستان بررسی می کنند (آخرتی, 1386).

 


سن ازدواج:
بوث و همکاران (1987) دریافتند که افرادی که در سنین کمتر از بیست سالگی ازدواج کرده‌اند, کمترین پایداری را در ازدواج داشتند. صرف نظر از طول مدت ازدواج, نتایج منفی ازدواج زود هنگام بر پایداری زناشویی مشهود بوده است. این محققان نتایج معکوسی را برای افرادی که دیرتر ازدواج کرده اند گزارش دادند. کیفیت زندگی زناشویی تأیید نشده است ولی ارتباط آن با سازگاری کماکان مورد انتظار بوده است چرا که عملکرد ضعیف در ایفا نقش در ازدواج زود هنگام بیشتر دیده می شود (مرادی,1379). 

 

 

سلامتی:
ممکن است نقصان در سلامتی با کاهش کیفیت زندگی زناشویی رابطه داشته باشد که تحت تأثیر عواملی همچون کاهش درآمد, تغییر در بازار کار, فعالیت های مشترک اندک یا رفتار مشکل زا قرار می گیرد (بوث  و جانسون ,1997؛ نقل از الیس,2004). فارل  و ماکیدز  (1985) در بررسی های خود نشان دادند که نیازها و مشکلات مربوط به سلامت جسمانی ممکن است انرژی, زمان و توجهی که باید بر روابط زناشویی متمرکز باشد را به خود اختصاص دهد و کیفیت هیجانی مناسب مورد نیاز در رابطه زناشویی را تحت تأثیر قرار دهد. در یکی از مطالعات انجام شده درباره ارتباط بین ازدواج و سلامت جسمانی مشخص شده که کیفیت زندگی زناشویی با سلامت همسران سنین بالا مرتبط نبوده بلکه با سلامت سنین متوسط و جوان ارتباط داشته است.

 


اثرات کیفیت زندگی زناشویی ممکن است برای همسری که سالم است قوی تر باشد و کیفیت زندگی زناشویی زنان ممکن است نسبت به بیماری مزمن همسر حساس تر باشد (الیس, 2004). بررسی تحقیقات مختلف نشان می دهد که کیفیت پایین زندگی زناشویی, آشفتگی زناشویی و طلاق, با افزایش آشفتگی روان شناختی و کاهش سلامتی کلی همبستگی دارد و تأثیرات بسیار مخربی بر بهزیستی کلی ایجاد می کند (هاوکینز  و بوث, 2005, نقل از یاوری,1387).

 

 

 

 

 

 

 


کیفیت زندگی زناشویی و عوامل موثر بر آن
فهرست مطالب
کیفیت زندگی زناشویی    1
2-1-1 تاریخچه کیفیت زندگی زناشویی    11
2-1-2 تاریخچه کیفیت زندگی زناشویی    12
2-1-3 اجزای تشکیل دهنده کیفیت زندگی زناشویی    17
          2-1-3-1 عشق      18
          2-1-3-2 همدلی    18
         2-1-3-3 محبت    19
          2-1-3-4 صمیمیت      19
          2-1-3-5 تعهد    20
         2-1-3-6 احساس مسئولیت    21
          2-1-3-7 وفاداری و جانب‌داری      21
          2-1-3-8 اعتقاد و اعتماد    21
2-1-4 عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی زناشویی    22
          2-1-4-1 عوامل فردی      22
          2-1-4-2 عوامل ارتباطی    26
         2-1-4-3 عوامل خارجی    29
2-1-5 کیفیت زندگی زناشویی مطلوب    30
2-1-6 کیفیت زندگی زناشویی نا مطلوب    31
2-1-7 نظریه‌های کیفیت زندگی زناشویی    32
          2-1-7-1 دیدگاه برادبوری      32
          2-1-7-2 دیدگاه بیورز    34
         2-1-7-3 دیدگاه السون    35
          2-1-7-4 دیدگاه سه محوری تسنگ و مک‌درموت      35
          2-1-7-5 دیدگاه مک مستر    36
         2-1-7-6 دیدگاه فرایند کارکرد رابطه زناشویی    
2-4 یافته‌های پژوهشی در قلمرو موضوع مورد بررسی    66

یشینه تحقیقاتی 
پیشینه داخلی
پیشینه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی


 

لینک کمکی