چارچوب نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی زناشویی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن چارچوب نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی زناشویی :

دید کلی :
این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی زناشویی را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد. 


توضیحات کامل :

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی زناشویی عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 

 

برای روشن شدن مفهوم کیفیت زندگی زناشویی بهتر است ابتدا به توصیفی از مفهوم کیفیت زندگی بپردازیم. معمولاً کیفیت زندگی به شکل آشکار یا ضمنی در نقطه  مقابل کمیت قرار می گیرد که منظور از آن سالهای عمر می باشد که ممکن است عالی, رضایت آمیز یا لذت بخش بوده یا نباشد (کینگ و هیندز , 2003). کیفیت زندگی می تواند با زمان تغییر یابد, و در شرایط خاصی به طور قابل توجهی نوسان داشته باشد. کیفیت زندگی مستلزم سعی در کم کردن فاصله بین انتظارات و آرزوها و آن چیزی است که واقعاً اتفاق می-افتد, یک زندگی کیفی و خوب, معمولاً به صورت خشنودی, رضایت, شادی, خرسندی و توانایی فایق آمدن بر مشکلات بروز می کند. در واقع کیفیت زندگی به وسیله فرد ارزیابی و توصیف می شود (لی , 2006).

 


 سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را "درک فرد از موقعیت خویش در زندگی, در متن فرهنگی و سیستم های ارزشی که فرد در آن زندگی می کند, در رابطه با هدفها, انتظارات, استانداردها و علایق خود تعریف می کند". و این تعریف ابعاد فیزیکی, روانشناختی, سطح استقلال, ارتباطات اجتماعی, ارتباط با محیط و معنویت را شامل می شود (نوحی, عبدالکریمی, و رضاییان, ).

 

 

کُل  و اسپانیر (1976), کیفیت زندگی زناشویی را به عنوان موفقیت و عملکرد یک ازدواج توصیف کرده اند. لارسون  و هولمان  (1994), بیان کردند کیفیت زندگی زناشویی یک مفهوم پویا است زیرا ماهیت و کیفیت روابط میان افراد در خلال زمان تغییر می یابد که این مطلب امکان شناسایی عوامل تأثیر گذار بر کیفیت یک رابطه را فراهم می نماید. هر چند ممکن است که این قبیل روابط پیچیده بوده و حاوی تعاملات میان متغیرهای بسیار باشند (غلامعلیان و احمدی, 1387).

 

 

 

 

 

 

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی زناشویی
فهرست مطالب

تعریف نظری کیفیت زندگی زناشویی

تعریف عملیاتی کیفیت زندگی زناشویی

فصل دوم پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد کیفیت زندگی زناشویی

موضع‌گیری های نظری در خصوص کیفیت زندگی زناشویی    11
2-1-1 تاریخچه کیفیت زندگی زناشویی    11
2-1-2 تاریخچه کیفیت زندگی زناشویی    12
2-1-3 اجزای تشکیل دهنده کیفیت زندگی زناشویی    17
          2-1-3-1 عشق      18
          2-1-3-2 همدلی    18
         2-1-3-3 محبت    19
          2-1-3-4 صمیمیت      19
          2-1-3-5 تعهد    20
         2-1-3-6 احساس مسئولیت    21
          2-1-3-7 وفاداری و جانب‌داری      21
          2-1-3-8 اعتقاد و اعتماد    21
2-1-4 عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی زناشویی    22
          2-1-4-1 عوامل فردی      22
          2-1-4-2 عوامل ارتباطی    26
         2-1-4-3 عوامل خارجی    29
2-1-5 کیفیت زندگی زناشویی مطلوب    30
2-1-6 کیفیت زندگی زناشویی نا مطلوب    31
2-1-7 نظریه‌های کیفیت زندگی زناشویی    32
          2-1-7-1 دیدگاه برادبوری      32
          2-1-7-2 دیدگاه بیورز    34
         2-1-7-3 دیدگاه السون    35
          2-1-7-4 دیدگاه سه محوری تسنگ و مک‌درموت      35
          2-1-7-5 دیدگاه مک مستر    36
         2-1-7-6 دیدگاه فرایند کارکرد رابطه زناشویی    
2-4 یافته‌های پژوهشی در قلمرو موضوع مورد بررسی    66

یشینه تحقیقاتی 
پیشینه داخلی
پیشینه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی

لینک کمکی