مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های ارتباطی نوجوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های ارتباطی نوجوانان :

دید کلی :
این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های ارتباطی نوجوانان را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.


توضیحات کامل :

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های ارتباطی نوجوانان را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد. 

 

 


مهارتهای ارتباطی به منزله آن دسته از مهارتهایی هستند که به واسطه آنها افراد می توانند در گیر تعاملهای بین فردی و فرایند ارتباط شوند؛ یعنی فرایندی که افراد در طی آن , اطلاعات, افکار و احساسهای خود را از طریق مبادله کلامی و غیر کلامی با یکدیگر در میان می گذارند (هارجی, ساندرز, و دیکسون,1386). این مهارت ها مشتمل بر مهارت های  فرعی یا خرده مهارت های مربوط به "درک پیام های کلامی و غیر کلامی" , " نظم دهی به هیجان ها" , " گوش دادن" , "بینش نسبت به فرایند ارتباط" و " قاطعیت در ارتباط" است که اساس  مهارت های ارتباطی را تشکیل می دهند. این مهارت ها از چنان اهمیتی برخوردارند که  نارسایی آنها  با احساس تنهایی, اضطراب اجتماعی, ناسازگاری اجتماعی, افسردگی, عزت نفس پایین و عدم موفقیت های شغلی و تحصیلی همراه می باشد (حسین چاری و فداکار,1384). در واقع مهارت های ارتباطی به رفتارهایی اطلاق می شود که به فرد کمک می کند عواطف و نیازهای خود را به درستی بیان کند و به اهداف بین فردی دست یابد. این مهارت ها شامل مواردی است که در ذیل به آن ها پرداخته می گردد.

 

 

آموزش مهارت های ارتباطی درمانگران رفتاری و شناختی, به نوجوانان می آموزد که گوش بدهند, درخواست های سازنده داشته باشند, از عبارت (من) استفاده کنند, بلافاصله پس از انجام یک رفتار ویژ مثبت, بازخورد مثبت تکمیلی به طرف مقابل خود بدهند و از پرسش ها و عبارات توضیحی برای اطمینان یافتن از رفتار کلامی و غیر کلامی یکدیگر استفاده کنند (کارلسون , 1378 به نقل از  میرمحمد صادقی,1383). وقتی خانوادها از الگوهای ارتباط مؤثر استفاده می کنند, انتقال و درک واضحی از محتوا و قصد هر پیام دارند. نوع نظام خانواده و الگوهای ارتباطی آن, اثر مهمی بر اعضا خانواده دارد, زیرا شخصیت, یادگیری, توسعه, ابقا اعتماد به نفس, قدرت انتخاب و تصمیم گیری منطقی افراد خانواده, همه به نوع اطلاعات و نحو انتقال اطلاعات بین اعضای خانواده وابسته است. ارتباط مؤثر در خانواده نیازمند آن است که فرستنده, پیام را واضح بفرستد و بازخورد صحیح داشته باشد, به عبارتی, گیرنده, معنی و مقصود پیام را درک کند, بنابراین ارتباط مؤثر در خانواده, فرآیندی است مداوم که در آن فرستنده و گیرنده باید به طور فعال دخالت داشته باشند (همان منبع).

 

 

مورای و مالمگرین  (2010) تأثیر اجرای یک برنامه آموزشی رابطه معلم – دانش‌آموز را بر سازگاری اجتماعی, عاطفی و آموزشی دانش‌آموزان مورد تحقیق قرار دادند. هدف این پژوهش تأثیر یک برنامه طراحی شده ارتباطی بر بهبود روابط نوجوانان با معلمانشان بود. همه شرکت کنندگان دانش‌آموزانی بودند که مشکلات عاطفی و رفتاری قابل توجهی داشتند و توسط معلمشان معرفی شده بودند. نتایج این پژوهش نشان داد که دانش‌آموزان گروه آزمایشی, سازگاری آموزشی, عاطفی و اجتماعی بالاتر از میانگین را نسبت به دانش‌آموزان گروه کنترل نشان دادند

 

 

 

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های ارتباطی نوجوانان
فهرست مطالب

تعریف نظری مهارت های ارتباطی

تعریف عملیاتی مهارت های ارتباطی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مهارت های ارتباطی نوجوانان

2-5  مهارتهای ارتباطی    9
2-5-1 مهارت گوش کردن    9
2-5-2 مهارت ابراز وجود    10
2-5-3 ویژگیهای افراد دارای مهارت ابزار وجود    11


یشینه تحقیقاتی 
پیشینه داخلی
پیشینه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی

لینک کمکی