دیدگاه ها و نظریه های هویت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دیدگاه ها و نظریه های هویت :

دید کلی :
هدف از این تحقیق بررسی دیدگاه ها و نظریه های هویت می باشد.


توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی دیدگاه ها و نظریه های هویت می باشد.

 

 


اریکسون یکی از روانکاوانی است که معمولا به "روان شناسان خود" معروفند. این روان شناسان برای فعالیت و کارکرد "ایگو" که در فارسی به "خود" ترجمه شده است, اهمیتزیادی قائلند و از جمله خصوصیات بارز نظریه اریکسون توجه به حساسیت و اهمیت (هویت خود) در انسان است (شاملو, 1390).از نظر اریکسون هویت یک سازه روان- اجتماعی است که شامل طرز فکر, عقاید فرد و نحوه ی ارتباط با دیگران است.

 

 

اریکسون هم ابعاد اجتماعی, هم ابعاد فردی را در مبحث هویت مد نظر قرار می دهد (شوارتز, 2002). به طور کلی تحقیقات اریکسون در سال های 1959, 1968 و 1980 و نوشته های او در باره ی شکل گیری هویت در پهنه ی نظریه ی عمر شخصیت او, دو جنبه فعال درباره ی افراد به دست می دهد: اولین جنبه به یک احساس هویت فردی واضح توسط فرد اشاره دارد, که این جنبه از تشکیل هویت در نوجوان شامل سه امر اساسی است:
 الف) نوجوان احساس ثبات و تداوم کند, یعنی درک کند که در طول زمان همان شخصی است که قبلا بوده است. 
ب) افراد جامعه و دیگران او را شخصی با ثبات بشناسند, یعنی نوجوان باید بتواند تصور با ثباتی از خود به محیط ارائه دهد. 
ج) او باید بر اساس شواهد عینی و اطلاعات ملموسی که از محیط دریافت می کند به ثبات شخصیت خود و تداوم آن اطمینان پیدا کند (شاملو, 1390).

 

 

 

اریکسون, هویت سازمان یافته را حاصل تلاش بر روری هویت از دوران کودکی تا به امروز می داند. در هویت موفق, فرد به شناسایی ایده آل هایش می رسد, در حالی که در هویت سردرگم, فرد توانایی رشد و تولید یک مجموعه از ایده آل ها را که جز اساسی هویت بزرگسالی است را ندارد. طبق نظر اریکسون در شکل گیری هویت فرد, عوامل متعددی در طول مدتی که فرد به بزرگسالی می رسد, نقش دارند. از بین عوامل مختلف, او نقش اشتغال و ایدئولوژی در شکل گیری هویت فرد را برجسته می داند. در واقع به نظر او با توجه به چگونگی اشتغال و ایدئولوژی در افراد می توان پی برد که فرد هویت شکل گرفته و محکمی دارد یا خیر و این همان نمود رفتاری هویت است (بهبودی, 1388).

 

 


مفهوم دیگری که در حوزه ی هویت توسط اریکسون مطرح می شود, تعهد است. او تعهد را ظرفیت پیگیری بی کم و کاست ارزش ها, آرمان ها و روابط پایدار می داند. بنابر این افراد با هویت مستحکم فعالانه خود را با حیطه های اجتماعی و مشکلات رشی منطبق کرده و در تلاشند تا در قبال تصمیمات مهم زندگی فعالانه تلاش نمایند تا به تصمیم گیری درست برسند و نسبت به آن نیز احساس تعهد می نمایند (اریکسون, 1993؛ به نقل از خباز, 1389).

 

 

 

دیدگاه ها و نظریه های هویت
فهرست مطالب

رویکرد اکتشافی هویت 
دیدگاه های هویت
نظریه های هویت مارسیا
نظریه های هویت برزونسکی
نظریه های هویت اریکسون

یشینه تحقیقاتی 
پیشینه داخلی
پیشینه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی

لینک کمکی