اصطلاح شناسی هوش هیجانی ریشه های تاریخی آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اصطلاح شناسی هوش هیجانی ریشه های تاریخی آن :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه اصطلاح شناسی هوش هیجانی ریشه های تاریخی آن می باشد.


توضیحات کامل :

هدف از این پایان نامه اصطلاح شناسی هوش هیجانی ریشه های تاریخی آن می باشد.

 

 

همزمان با پیدایش و گسترش هوش هیجانی, تعاریف متعددی از این مفهوم در دو حیطه عمومی و علمی,عنوان شده است.  سه مفهوم مورد بحث عبارتند از هوش هیجانی به عنوان روح زمان  یا گرایش فرهنگی یک دوره خاص, هوش هیجانی به عنوان مجموعه ای از صفات شخصیتی و سرانجام نگرش علمی به مفهوم هوش هیجانی به عنوان مجموعه ای  تواناییهای ذهنی  در پردازش اطلاعات هیجانی.

 

 

- هوش هیجانی و مفهوم روح زمان

قلمرو عمومی هوش هیجانی,مفهومی است که آن را به عنوان روح زمان تعریف می کنند یعنی گرایش هوشمندانه یا احساساتی که حرکت فرهنگی و سیاسی زمان را مشخص می کند. شاید اوج گسترش هوش هیجانی با انتشار مقاله هایی در خصوص اهمیت هوش هیجانی در موفقیت تحصیلی و حرفه ای باشد(گلمن, 2001, به نقل از مایر ودیگران,2000). بحث اصلی در این گزارشها,توجه به بخش نادیده گرفته شده شخصیت بود که شانس فرد را برای دستیابی به هدف,افزایش می دهد. دلیل توجه ,اتفاق نظر مولفان با دو بخش فرهنگی در تفکر غرب بود:کشمکش میان هیجان و تعقل و کشمکش میان نخبه سالاری  و مساوات طلبی .
آلپورت, مازلو و راجرز( طرفداران روانشناسی انسان گرا)  به فعالیت سیاسی در حیطه روانشناسی پرداختند و حتی فراتر از آن در برابر عقایدی  نظر به اینکه انسان ضعیف است و به آسانی آلت دست جامعه قرار می گیرد به مقابله پرداختند.آنها اذعان کردند که همه افراد خود مختارند  و نیاز اساسی هر شخص,احساس خوب داشتن درباره خود,تجربه مستقیم هیجانات خود و رشد هیجانی است.(خسروجاوید,1381).

 

 


تعارض میان شناخت تفاوتهای فردی و تاکید بر ویژگی های شخصیتی این طور بود. زمانی که هرنشتاین و موری  در سال      1994 (منحنی بل)   را تعمیم دادند. دیدگاهی از هوش با خط مشی عمومی در غرب شکل گرفت.آنها معتقد بودند که افراد از لحاظ ویژگی های هوش در یک منحنی توزیع  می شوند که افراد بر اساس آن اکثر افراد در وسط توزیع و تعداد کمی در دو طرف منحنی قرار دارند. چنین تفاوتهایی ثابت است و بسختی تغییر می کند. محققان بعدها عنوان کردند که هوش پایین دلیل بر این مدعاست که چرا برخی افراد عملکردضعیفی دارندو برعکس افراد باهوش بالا کارایی مناسب تری از خود نشان می دهند. رواج بحث تفاوتهای هوشی میان جنسیت,اقوام ,نژادها و مذاهب مختلف نزاع و درگیریهای سختی را بوجود آورد. طرح موضوع هوش هیجانی تا حدی پاسخی برای( منحنی بل)  بود. گلمن (1995) بلافاصله بعد از توصیف (منحنی بل)هوش هیجانی را از هوش کلی متمایز ساخت و بیان کرد که هوش هیجانی در مقایسه  با هوش کلی قوی تر است و توانش های هیجانی مهم می توانند آموخته شوند. به عبارت دیگر هر شخص می تواند از لحاظ هیجانی,باهوش باشد و جامعه توانمند هیجانی,جامعه ای است که هر فردی – حتی کسی که پیش از این تصور نمی کرد خیلی با هوش باشد- می-تواند باهوش باشد.(سیاروچی و همکاران به نقل از نجفی زند,1385).

 

 

 

 

اصطلاح شناسی هوش هیجانی ریشه های تاریخی آن
فهرست مطالب

1--11-2 هیجان و اجزای آن 
2-11-2- اهمیت هیجان و ضرورت توجه به آن
3-11-2- هوش هیجانی و ریشه های تاریخی ان
4-11-2- هوش هیجانی و مقابله با استرس و سلامتی
5-11-2- اصطلاح شناسی هوش هیجانی
- هوش هیجانی و مفهوم روح زمان 
- هوش هیجانی و مفهوم شخصیت 
- هوش هیجانی و مفهوم توانایی ذهنی 
 6-11-2- مدل های هوش هیجانی 
- رویکرد توانایی( پردازش اطلاعات) 
- رویکرد مختلط
-  هوش هیجانی گلمن
- مدل هوش هیجانی با- آن


یشینه تحقیقاتی 
پیشینه داخلی
پیشینه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی


 

لینک کمکی