ساختار شخصیت و بررسی نظریه عاملی شخصیتی نئو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ساختار شخصیت و بررسی نظریه عاملی شخصیتی نئو :

دید کلی :
هدف از این تحقیق ساختار شخصیت و بررسی نظریه عاملی شخصیتی نئو می باشد.


توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق ساختار شخصیت و بررسی نظریه عاملی شخصیتی نئو می باشد.

 

 

شخصیت از دو هسته اصلی تشکیل شده است که (سرشت ) به عنوان هسته هیجانی شخصیت و (منش ) به عنوان هسته ادراکی آن تلقی می گردد (کلونینجر , 2000).
سرشت, به عنوان پایه ی هیجانی شخصیت جنبه ی ارثی داشته و از طریق سیستم کورتیکواستریا لیمبیک  تنظیم می گردد. صفات سرشتی در اوایل کودکی قابل مشاهده است وطی سال اول و دوم زندگی تثبیت می شود و در طول زمان نسبتأ باقی می-ماند و به طور متوسط رفتار شخص را در بزرگسالی قابل پیش-بینی می سازد. به نظر می رسد که صفات سرشتی انسان بر اساس پاسخ خود کار و ناخودآگاه شخصیت به محرک هایی چون خطر, ترس, تازگی و پاداش ایجاد می گردد. 

 


نسخه تجدید نظر شده پرسش نامه شخصیتی نئو NEO-PI-R (کاستا و مک کری, 1992) نوعی پرسش نامه خودسنجی ویژگی های شخصیتی است که مبتنی بر یک الگوی معروف شخصیتی است به نام مدل پنج عاملی است (گلدبرگ , 1993).مدل پنج عاملی چهار دهه سابقه ی تحول داشته است. (دیگمن , 1990) طبق نسخه تجدید نظر شده در پرسش نامه نئو, پنج عامل یا حیطه مذبور عبارتند از (روان نژندی) , برون گرایی, گشودگی, موافق بودن و با وجدان بودن. هر حیطه شش جنبه یا مقیاس فرعی دارد, یعنی صفات شخصیتی خاصی که جنبه های مختلف هر حیطه را نشان می دهند. در جدول شماره 2-1 جنبه های هر حیطه مشخص شده است.کاستا و مک کری یک رویکرد از بالا به پایین در ساختن پرسشنامه خویش اتخاذ کردند. آن ها ابتدا آن دسته از عوامل یا ابعاد شخصیتی رده بالا را انتخاب کردند که معتقد بودند بیشترین اهمیت و سودمندی را دارند. سپس صفات یا جنبه هایی را مشخص کردند که ذیل هر بُعد قرار می گیرد. در نسخه پرسش نامه اولیه آن ها, فقط سه عامل از پنج عامل وجود داشت (یعنی روان نژندی, برون گرایی و گشودگی). امّا نسخه تجدید نظر شده پرسش نامه شخصیتی نئو هر پنج حیطه مدل پنج عاملی را می سنجد و برای هر یک, مقیاس های فرعی دارد.

 

 


بر اساس نظریه کلونینجر چهار نوع سرشت بر اساس چهار هیجان اصلی وجود دارد. این چهار سرشت در زیر آورده شده اند:
1.    آسیب گریزی , بر اساس هیجان ترس
2.    نو جویی , بر اساس هیجان خشم
3.    وابستگی پاداش , بر اساس هیجان دلبستگی 
4.    استقامت , بر اساس هیجان توانایی و سلطه

 

 

افراد مختلف نسبت به محرک های خارجی مشابه پاسخ های متفاوتی را از طریق فعال ساختن دامنه های چند گانه سرشتی فراهم می سازند. به عنوان مثال یک محرک تازه و غیر آشنا علاقه را در فرد ماجراجو و ترس و مهار را در فرد آسیب گریز ایجاد می کند (کلونینجر, 2000).منش, به عنوان یکی دیگر از هسته های اصلی نظریه کلونینجر, به طور متوسط تحت تأثیر عرف های اجتماعی و فرهنگی و یادگیری های اجتماعی و خانوادگی شکل می گیرد. منش به عنوان هسته ادراکی و تعلقی شخصیت, عملکرد های شناختی بالاتر مغز را درگیر می سازد و توسط هیپوکامپ و نئوکورتکس  تنظیم می شود. برخلاف سرشت که پاسخ به طور خودکار به محرک ها صورت می گیرد, در این جا پاسخ ها از روی هوشیاری و آگاهانه شکل می گیرد. 

 

 


سه نوع منش شناخته شده اصلی عبارتند از:
1)    خودگردانی, که در ارتباط با شخص می باشد.
2)    همکاری, که در ارتباط با جامعه می باشد.
3)    خوداتکایی, که در ارتباط با جهان می باشد.

 

 

بلوغ  منشی به طور گام به گام از کودکی تا اواخر بزرگسالی رشد و توسعه می یابد. زمان و میزان سرعت گذار از سطح بلوغ به عملکرد های پیشین سرشتی و رویداد های زندگی شخص وابسته است. رشد صفات منشی سازگاری سرشت با محیط را به وسیله کاهش اختلاف بین نیاز های شخص و فشار های مطلوب اجتماعی بهتر می سازد. بنابراین تصویر سرشتی ابتدایی در اثر تعاملات عوامل مختلف ممکن است به چندین شکل متفاوت و با ثبات منشی منتهی گردد (کلونینجر, 2000).

 

 

 

 

ساختار شخصیت و بررسی نظریه عاملی شخصیتی نئو
فهرست مطالب

-2 ویژگی های شخصیت  18 
2-2-1 تعاریف ویژگی های شخصیت  18
2-2-2 عوامل به وجود آورنده شخصیت  19
2-2-3 ساختار شخصیت  20 
2-2-4 تاریخچه نظریه عاملی شخصیت  21
2-2-5 نظریه های شخصیت  22
2-2-5-1 نظریه یونگ  22
2-2-5-2 نظریه عاملی آیزنک  24
2-2-5-3 نظریه عاملی شخصیتی نئو  24
2-2-5-3-1 شاخص روان آزرده گرایی  25
2-2-5-3-2 شاخص برون گرایی  26
2-2-5-3-3 شاخص گشودگی  26
2-2-5-3-4 شاخص با وجدان بودن  27
2-2-5-3-5 شاخص موافق بودن  28


 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی

لینک کمکی