مبانی نظری و پیشینه تحقیق نارضایتی بدنی و اختلالات روانی 72 صفحه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه تحقیق نارضایتی بدنی و اختلالات روانی 72 صفحه :

دید کلی :
این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق نارضایتی بدنی و اختلالات روانی را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.


توضیحات کامل :

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق نارضایتی بدنی و اختلالات روانی را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد. 

 

 


اختلالات روانی شامل گستره ای از نشانه ها و علائم هستنند که عملکرد روزانه زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهند و رنج و پریشانی شدیدی برای فرد و یا اطرافیانش به ارمغان می آورند.در این مبانی نظری و پیشینه تحقیق به نارضایتی بدنی و اختلالات روانی می پردازیم که بعد بررسی کامل نارضایتی بدنی به رابطه آن با متغیرهای اختلال های روانی می پردازیم:

 

  1. نارضایتی بدنی و درماندگی / بهزیستی روانی
  2. نارضایتی بدنی و افسردگی
  3. نارضایتی بدنی و اختلال های خوردن
  4. جایگاه نارضایتی بدنی در DSM-IV-TR   

 

 

بهزیستی روانشناختی طبقه وسیعی از طبقه ها است که پاسخهای هیجانی افراد, رضایتمندی ها و ارزیابی های کلی رضایت از زندگی را شامل می شود, این ارزیابی ها همچنین می تواند شناختی باشد هنگامی که شخص آگاهانه قضاوت های ارزیابانه ای در زندگی اش می کند و ممکن است شامل فراوانی دفعاتی باشد که شخص هیجان های مثبت و منفی راتجربه می کند (داینر, لوکاس  2000؛ به نقل از تسوسیس , نیکولایو, سرداریس و جاج,  2007).

 

 

اخیرا توجه قابل ملاحظه ای به نقش بهزیستی روانشناختی در سلامت روانی و جسمی اختصاص داده شده است, نه تنها به خاطر اینکه یک عنصر یکپارچه با سلامت روانی است بلکه به خاطر اینکه از مولفه ها ی اصلی رضایت از سلامت جسمی نیر محسوب می شود (پرسمن و کوهن  2005, به نقل از تسوسیس و همکاران 2007). تصویر بدنی نقش مهمی را در بهزیستی روانشناختی بازی می کند, از سوی دیگر به نظر می رسد افراد با بهزیستی روانشناختی بهتر به نحوی مطلوبتری می تواند با فشارهای اجتماعی برای ظاهر مقابله کنند و در نتیجه از رضایت بدنی بیشتری برخوردارند, اما تاکنون تحقیق چندانی در این زمینه صورت نگرفته است, بیشتر تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته به رابطه بین نارضایتی بدنی و درماندگی روانشناختی مربوط می شود.

 

 

 


   درماندگی روانشناختی اشاره به نشانه های نسبتا غیراختصاصی دارد که معمولا توسط افراد افسرده و مضطرب تجربه می شود. این سازه با خلق افسرده, اضطراب, بی خوابی, تحریک پذیری و تمرکز ضعیف مشخص می شود. یک اجماع نظر کلی وجود دارد که مفهوم وسیع تر ناراحتی روانی تحت عنوان درماندگی مفهوم سازی شود ( تکامپوراث, ونکانسواران, کومار و بنت,  2008). نظام های قراردادی تشخیص های روانپزشکی مانند DSM-IV و ICD-10 برای توصیف, درک, شناسایی و مدیریت درماندگی استفاده می شوند (تکامپوراث و همکاران, 2008).   محققان مسلم فرض کرده اند که درماندگی روانشناختی به نارضایتی بدنی و اختلالات خوردن منجر می شود ( مک کارتی, 1990؛ هاوکینز و کلمنت, 1984 ؛ به نقل قاسمی, 1388). اعتقاد دیگر این است که ممکن است برای کسانی که رژیم می گیرند پرخوری یک کارکرد دفاعی باشد که براساس آن درماندگی ها به جای سایر جنبه های غیرقابل کنترل زندگی, به رفتار خوردن نسبت داده می شوند. 
 

 

 

 

 

 

 

 


مبانی نظری و پیشینه تحقیق نارضایتی بدنی و اختلالات روانی 72 صفحه
فهرست مطالب

تعریف نظری نارضایتی بدنی

تعریف عملیاتی نارضایتی بدنی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نارضایتی بدنی و اختلالات روانی

- نارضایتی بدنی    23
2-2-2-1-جنسیت و نارضایتی بدن    25
2-2-2-2-علت های نارضایتی بدنی    26
2-2-2-2-1-علت های اجتماعی- فرهنگی    29
2-2-2-2-2-علت های زیستی    30
2-2-2-2-3- علت های درون شخصی    31
2-2-2-2-3-1-کمال گرایی و نارضایتی بدنی    33
2-2-2-2-3-2-درونی سازی لاغری    34
2-2-2-2-3-3- خودشی انگاری    36
2-2-2-2-4- علت های بین شخصی    37
2-2-2-2-4- 1-روابط با همسالان و نارضایتی بدنی    37
2-2-2-2-4- 2-روابط صمیمی و نارضایتی بدنی     37
2-2-2-3-  نارضایتی بدنی و اختلالات روانی    39
2-2-2-3-1- نارضایتی بدنی و درماندگی / بهزیستی روانی    39
2-2-2-3-2- نارضایتی بدنی و افسردگی    40
2-2-2-3-3- نارضایتی بدنی و اختلال های خوردن    41
2-2-2-4- جایگاه نارضایتی بدنی در DSM-IV-TR    43


یشینه تحقیقاتی 
پیشینه داخلی
پیشینه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی

لینک کمکی