ادبیات نظری و پیشینه تجربی بازاریابی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ادبیات نظری و پیشینه تجربی بازاریابی :

دید کلی :
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


توضیحات کامل :

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی بازاریابی که در آن به بررسی (چارچوب) مبانی نظری و پیشینه پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. 

 

 

بازاریابی به عنوان فرآیندی مدیریتی – اجتماعی تعریف می شود که به وسیله آن افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر , به امر تامین نیازها و خواسته های خود اقدام می کنند . برای روشن شدن این تعریف باید بدواً اصطلاحات مهم نیاز ,خواسته , تقاضا , مبادله , معامله و بازار را بررسی کرد . این مفاهیم در شکل ارائه شده است .همانطور که از شکل پیداست این مفاهیم به هم مربوط اند و هر کدام بر اساس مفهوم قبلی شکل گرفته اند. (کاتلر, آرمسترانگ , 1384).

 

 

فیلیپ کاتلر, بازاریابی را (فعالیت انسانی در جهت ارضای نیازها  و خواسته‌ها از طریق فرایند مبادله) می‌داند.

 

 


محصول چیزی است که قادر به ارضای یک خواسته باشد. از این‌ور, هر چیزی که خدمتی ارائه دهد یا نیازی را برآورده سازد, می‌توان محصول قلمداد کرد. محصول شامل افراد, مکانها, سازمانها, خدمات و عقاید است. برای مثال گرسنگی نیاز به غذاست, ولی طرقی که انسان این نیاز را برطرف می‌کند متفاوت است. ممکن است افراد برای رفع گرسنگی, بنا به عادت, فرهنگ, سلیقه و ذائقه خویش, غذاهای متعددی را انتخاب کنند. این غذاهای متعدد و متنوع (خواسته) آنان است.بازاریابی زمانی شروع می‌شود که فرد تصمیم می‌گیرد نیازها و خواسته‌های خود را از طریقی که مبادله نامیده می‌شود, ارضا کند. در مبادله باید: 1) دو طرف وجود داشته باشند, 2) هر طرف چیزی با ارزش برای طرف دیگر داشته باشد, 3) هر طرف مجاز به پذیرش یا رد پیشنهاد طرف دیگر باشد. اگر این شرایط موجود باشد, امکان مبادله نیز وجود خواهد داشت.(کاتلر,1385)

 

 

 

 

 


ادبیات نظری و پیشینه تجربی بازاریابی
فهرست مطالب

تعریف نظری بازاریابی

تعریف عملیاتی بازاریابی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش بازاریابی

2-2-بخش اول: (تعریف بازاریابی و بازاریابی نوین)    18
2ـ3ـ بازاریابی چیست ؟    18
2ـ4ـ بازاریابی نوین :    21
2ـ5ـ بخش دوم: ( تبلیغات شفاهی , بازاریابی دهان به دهان  )    25
2-5-1- اهمیت تبلیغات شفاهی:    30
2-5-2- مدیریت تبلیغات شفاهی:    33
2-5-3-  بازاریابی دهان به دهان قوی تر از گذشته:    37
2-5-4- بازار یابی دهان به دهان یک منبع اسرار آمیز , نا مریی و غیر واقعی است:    39
2-5-5- سطوح بازار یابی دهان به دهان:    40
2-5-6- روش های اجرایی بازاریابی دهان به دهان:    44
2-5-7- بازار یابی ویروسی:    53
2-5-8-چگونگی عملکرد سیستم بازاریابی ویروسی:    55
2-5-9- دوره ی بازار یابی ویروسی:    56
2-5-10- فواید بازار یابی ویروسی:    56
2-5-11- انواع مبارزات ویروس:    57
2-5-12- موانع برسرراه بازاریابی ویروسی:    58
2-5-13- شش عنصر اثر بخش بازاریابی ویروسی:    59
2-5-14- نقش نیروی انسانی در بازاریابی ویروسی:    60
2-5-15- مشکلات بازار یابی ویروسی:    60

یشینه تحقیقاتی 
پیشینه داخلی
پیشینه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی

لینک کمکی