اشکال تعارض و رویکردهای نظری به رابطه و تعارض والد فرزند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اشکال تعارض و رویکردهای نظری به رابطه و تعارض والد فرزند :

دید کلی :
هدف از این تحقیق اشکال تعارض و رویکردهای نظری به رابطه و تعارض والد فرزند می باشد.


توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق اشکال تعارض و رویکردهای نظری به رابطه و تعارض والد فرزند می باشد.

 

 

تعارض در اشکال مختلفی وجود دارد و می‌توان آن را به دو دسته کلی تقسیم‌بندی کرد:

تعارض سازنده : 
تعارض سازنده یا کارکردی افراد را برای تلاش کاری بیشتر, همکاری و خلاقیت  بیشتر تحریک می‌کند (هیوتالا , 2006؛ به نقل از جباری, 1392). تعارض می‌تواند سازنده باشداگر نتایج آن باعث روشنی موضوعات, حل مشکلات و کمک به رشد شخصی شود. تعارض‌هایی که در خانواده به‌طور سازنده هستند می‌تواند منجر به رشد شخصی فرزندان و همچنین افزایش همکاری, همدلی و نیز توجه به یکدیگر شود (مک کوی, کامینز و دیویز , 2009)


تعارض مخرب : 
تعارض در سطح خیلی کم و خیلی زیاد, غیر سازنده و غیر کارکردی است. تعارض خیلی زیاد منحرف‌کننده است و در وظایف اختلال ایجاد می‌کند. تعارض خیلی کم ممکن است تلاش را افزایش دهد, ولی خلاقیت و سطح عالی عملکرد را کاهش می‌دهد (هیوتالا,2006؛به نقل از جباری, 1392). تعارض زمانی مخرب است که باعث نابودی ارزش فردی و دوقطبی شدن افراد در حوزه همکاری بین فردی و منجر به افسردگی در والدین و فرزندان, خشونت , درخودماندگی اجتماعی, مصرف مواد مخدر و الکل, پرخاشگری در خانواده, عزت نفس پایین در فرزندان و کاهش توانایی سازگاری  در مدرسه شود (مک کوی, کامینز و دیویز, 2009).

 

 

رویکردهای نظری به رابطه و تعارض والد – فرزند

تعدادی رویکردهای نظری وجود دارد که در فهم کامل‌ترتعارض والد - فرزند به ما کمک می‌کند که در ادامه به بررسی آن‌هامی‌پردازیم:

 


رویکرد اریک اریکسون 
از دیدگاه روان شناسان من  (مانند اریکسون), نوجوانان از 12 تا 19 سالگی در وضعیت دست‌یابی به هویت  در مقابل سرگشتگی قرار دارد. در این دوره معنای خود, از محدوده والدین به دنیای دوستی گسترش می‌یابد و این امر به‌نوبه خود بر تعامل والد و نوجوان تأثیر می‌گزارد. بنابراین موضوعاتی چون خودمختاری و استقلال باید در تمام سطوح مجدداًً موردگفتگو قرار گیرند و مسئله اساسی در دوره نوجوانی سازمان‌دهی مجدد رابطه والد – فرزندی است (لطف‌آبادی, 1380؛ به نقل از محسنی, 1392).

 


نظریه روان‌شناسی فردی 
 آلفرد آدلر  (1870-1937) بر بی‌نظیری انسان, درماندگی و وابستگی طفل به بزرگ‌سالان و به‌ویژه والدین تأکید می‌کند. عقده حقارت  ناشی از جبران حقارت‌ها است و می‌تواند در کودکی و در اثر شیوه‌های تربیتی والدین نیز به وجود آید. آدلر عقیده دارد سبک زندگی  که فرد برای خود می‌سازد به تعاملات اجتماعی فرد و به‌ویژه ترتیب تولد  فرد در خانواده و ماهیت رابطه والد - فرزند بستگی دارد. آدلر به اهمیت نقش مادر به‌عنوان اولین شخصی که کودک با او در تماس قرار می‌گیرداشاره‌کرده است. رفتار مادر می‌تواند پرورش‌دهنده یا مانعی برای رشد علاقه اجتماعی  در کودک باشد. مادر باید همکاری, مصاحبت وجرأت را به کودک بیاموزد تا کودک بتواند در تلاش برای کنار آمدن با درخواست‌های زندگی جرأتمندانه عمل نماید (شولتز و شولتز , 2005؛ ترجمه سید محمدی, 1392).

 

 

 


اشکال تعارض و رویکردهای نظری به رابطه و تعارض والد فرزند
فهرست مطالب

تعریف نظری تعارض والد فرزند

تعریف عملیاتی تعارض والد فرزند

بخش اول: تعارض والد - فرزند    4
نوجوانی    4

اهمیت رابطه‌ی  والد و نوجوان    5
تعریف تعارض    6
حوزه‌ها و مسائل مورد تعارض    7
اشکال تعارض    9
رویکردهای نظری به رابطه و تعارض والد – فرزند    10
پیشینه پژوهشی درباره تعارض والد – فرزند    14
پیشینه داخلی
پیشینه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی

لینک کمکی