حوزه ها و مسائل مورد تعارض والدین و فرزندان در خانواده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن حوزه ها و مسائل مورد تعارض والدین و فرزندان در خانواده :

دید کلی :
هدف از این تحقیق حوزه ها و مسائل مورد تعارض والدین و فرزندان در خانواده می باشد.


توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق حوزه ها و مسائل مورد تعارض والدین و فرزندان در خانواده می باشد.

 

 

موضوع‌های تعارض میان والدین و نوجوانانو نیز اهمیت و ترکیب آن‌ها در فرهنگ‌های  گوناگون متفاوت است (اسدی یونسی, مظاهری, شهیدی, طهماسیان و فیاض‌بخش, 1390).  بر اساس مدل حوزه‌های اختصاصی , می‌توان از چهار حوزه عمده در تحقیقات رشد شناختی و اجتماعی  نام برد: 1) مسائل اخلاقی  شامل رفتارهایی که نادرست تلقی می‌شوند زیرا حقوق دیگران را مورد تجاوز قرار می‌دهند. 2) مسائل متعارف  شامل قواعد رفتاری مرسوم و موردتوافق همه و قواعدی که چارچوبی برای تعاملات اجتماعی پدید می‌آورند. 3) مسائل شخصی  که برعکس دو مورد فوق اعمالی‌اند که نتیجه‌شان تنها متوجه خود نوجوان است و بنابراین ورای قوانین اجتماعی یا ملاحظات اخلاقی تلقی می‌شوند و 4) مسائل دوراندیشانه  که مربوط به امنیت, سلامت و آسایش نوجوان است (سمتانا و دادیس , 2002).

 


به‌صورت جزئی‌تر و مصداقی‌ترمی‌توان گفت: در اکثر خانواده‌ها تعارض ممکن است درباره لباس پوشیدن, موسیقی یا اوقات فراغت باشد (استینبرگ و موریس , 2001؛ به نقل از قمری, 1392). اما گاهی اختلافات بر سر مسائل مهم‌تری مثل: استعمال دخانیات, رفتارهای جنسی , نگرش‌هاینقش جنسی, نگرش‌های سیاسی, ارزش‌های اخلاقی , مسائل اقتصادی- اجتماعی, مسئولیت‌های خانوادگی, عادت‌های مطالعه  و نوع دوستان بروز می‌کند (بیابانگرد, 1389). در جدی‌ترین شکل آن نیز, محیط خانوادگی استرس‌زا با تعدادی پیامدهای منفی ازجمله بزهکاری  نوجوان, فرار از خانه, افزایش افت تحصیلی  و حاملگی دختران همراه است (استینبرگ و موریس, 2001؛ به نقل از قمری, 1392).

 

 

 همچنین بیابانگرد مسائل زیر را در بروز تعارض میان نوجوان و والدین مؤثر می‌داند:

-    پیچیده شدن مسائل هویتی نوجوانان
-    ظهور میل جنسی در نوجوان
-    لزوم انتخاب‌های مهم زندگی توسط نوجوان
-    تغییر در ارتباطات و مواجهه باقدرت والدین
-    تغییر در دلبستگی  نوجوان نسبت به والدین و همسالان
-    تردید و تعارض در مورد ارزش‌های والدین
-    انتظار والدین از نوجوان مبنی بر, برآورده کردن آرزوها و توقعات آن‌ها
-    خودمحور بودن نوجوان
-    شیوه‌های تربیتی کنترلی و قدرت‌طلبانه‌ی   والدین (بیابانگرد, 1389).

 


درواقع خانواده‌هایی که در آن‌ها والدین از شیوه کنترلی و قدرت‌طلبانه استفاده می‌کنند در مقایسه با روش‌های آزادمنشانه‌تر, تعارضات بیشتری راتجربه می‌کنند (بیابانگرد, 1389).

 

 

 

 

 

 


حوزه ها و مسائل مورد تعارض والدین و فرزندان در خانواده
فهرست مطالب

تعریف نظری تعارض والد فرزند

تعریف عملیاتی تعارض والد فرزند

بخش اول: تعارض والد - فرزند    4
نوجوانی    4

اهمیت رابطه‌ی  والد و نوجوان    5
تعریف تعارض    6
حوزه‌ها و مسائل مورد تعارض    7
اشکال تعارض    9
رویکردهای نظری به رابطه و تعارض والد – فرزند    10
پیشینه پژوهشی درباره تعارض والد – فرزند    14
پیشینه داخلی
پیشینه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی

لینک کمکی