چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تعارض والد فرزند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تعارض والد فرزند :

دید کلی :
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض والد فرزند که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


توضیحات کامل :

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تعارض والد فرزند عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 

 

تعریف نظری تعارض والد – فرزند:

تعارض والد فرزند عبارت است از چالش‌های ارتباطی و تعارضی که در حین رشد و تغییر اعضای خانواده بین والدین و فرزندان ایجاد می‌شود (ازمت و بی اوقلو , 2009).
 

 

تعریف عملیاتی تعارض والد – فرزند:

منظور از تعارض والد - فرزند در این پژوهش نمره ای است که هر یک از دانش آموزان در پرسشنامه‌ی  تعارض باوالدین (CP), (فرم مربوط به خودم و مادرم) که توسط اشتراس در سال 1983 ساخته شده؛ به دست می‌آوردند.

 

 

 

برادفورد, وون و باربر  (2008), پژوهشی با عنوان (زمانی که تعارض وجود دارد, تعارض والدینی, تعارض والد – فرزند و مشکلات رفتاری جوانان) انجام دادند. آن‌ها یک نمونه 641 نفری از دانش‌آموزان 12 تا 18 ساله را موردمطالعه قراردادند. تجزیه‌وتحلیل نتایج نشان‌دهنده وجود ارتباط مستقیم و مثبت تعارض والدینی آشکار با رفتار ضداجتماعی, و تعارض والدینی پنهان با افسردگی و رفتار ضداجتماعی است. وقتی تعارض والد – فرزند به این مدل اضافه می‌شود, پیوستگی مستقیم و قابل‌توجهی بین تعارض پنهان و افسردگی با افزایش اثرات تعارض والد – فرزند, مشاهده می‌شود.

 

 

 

 

 

 

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تعارض والد فرزند
فهرست مطالب

تعریف نظری تعارض والد فرزند

تعریف عملیاتی تعارض والد فرزند

فصل دوم پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد تعارض والد فرزند

بخش اول: تعارض والد - فرزند    4
نوجوانی    4
اهمیت رابطه‌ی  والد و نوجوان    5
تعریف تعارض    6
حوزه‌ها و مسائل مورد تعارض    7
اشکال تعارض    9
رویکردهای نظری به رابطه و تعارض والد – فرزند    10
پیشینه پژوهشی درباره تعارض والد – فرزند    14
پیشینه داخلی
پیشینه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی

لینک کمکی