ماهیت خشونت خانوادگی و نظریه های مواجهه با خشونت بین والدین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ماهیت خشونت خانوادگی و نظریه های مواجهه با خشونت بین والدین :

دید کلی :
هدف از این تحقیق ماهیت خشونت خانوادگی و تشریح نظریه های مربوط به مواجهه با خشونت بین والدین می باشد.


توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق ماهیت خشونت خانوادگی و تشریح نظریه های مربوط به مواجهه با خشونت بین والدین می باشد.

 

 

 

خشونت خانوادگی در تمام فرهنگ ها, جوامع, نژادها, طبقات, مذاهب و در میان مردان و زنان به مشاهده می‏رسد, ولی نوع رفتار خشونت آمیز و زمینه بروز این رفتار در جوامع مختلف, متفاوت است. بنابر آمار جهانی حدود درصد از قربانیان خشونت خانگی زنان و حدود درصد مردان هستند  با این حال, مقایسه‏ی گذرا میان جوامع مدرن و جوامع سنتی یا در حال گذار از سنت به مدرنیته, نشان دهنده این است که خشونت در میان خانواده‏‏های جوامع سنتی پررنگ تر بوده و پیش زمینه‏‏های فرهنگی و اجتماعی در توجیه رفتار خشونت آمیز و گاه پنهان نگه داشتن آن نوع برخورد با خشونت و مشکلات مرتبط با آن را غامض تر ساخته است(کاپلان و سادوک,  2003 ترجمه پورافکاری,1383). 

 

 

پژوهش‏‏های جامعه شناسی و روان شناسی عوامل گوناگونی را در بروز رفتار خشونت آمیز در خانواده دخیل دانسته اند, که به تعدادی ازعمده ترین آن‏ها دراین جا اشاره می‏شود. 


فرهنگ و اجتماع: 
نوع نگاه به زن در جوامع مدرن و جوامع سنتی واضحاً متفاوت است. در حالی که در جوامع مدرن تلاش زیادی برای دستیابی زنان به حقوق شان صورت گرفته و نوع نگاه به تدریج انسانی تر گشته, نوع نگاه مردسالارانه و نوع رویکرد استوار بر استبداد هنوز در جوامع سنتی به قوت خود باقی ست. توانمندی این طرز تفکر, به رسوم شکل بخشیده است که به زن به عنوان “جنس دوم” و در مواردی دارایی مرد می‏نگرد ازدواج‏‏های اجباری, ازدواج‏‏های قبل از وقت و موارد مشابه دیگر ریشه در این نوع طرز فکر دارند(بختیاری و همکاران,1382). 

 


اقتصاد: 
از منظر دین و حتی رسوم جامعه, فراهم کردن تسهیلات مادی و دادن نفقه بر دوش مرد است. مرد, به‏عنوان سرپرست خانواده در یک جامعه سنتی, ملزم به برآورده کردن نیاز‏های اقتصادی خانواده است. حتی فقه اسلامی به زن اجازه داده است تا در صورتی که نخواهد در بیرون از منزل شغلی داشته باشد و یا حتی اگر میل نداشته باشد, می‏تواند به طفلش شیر ندهد و در این گونه موارد, شوهر باید شیر را از جای دیگر فراهم کند. ولی, احتمال داده می‏شود که چنین رویکردی وابستگی زن و فرزندانش را به شوهر بیشتر کرده و حتی در محدود کردن سهم وی در اجتماع نیز تاثیر گذار باشد. البته فمینیست‏ها به این موضوع,که به تفاوت تاریخی زن و مرد تاکید دارد, توجه بیشتری نشان داده اند. به باور پیروان این دیدگاه, ساختار روابط اجتماعی, سلطه مرد را به ‌دلیل نان‌آور بودن تشدید می‏کند. آن‏ها می‏گویند در صورت تغییر این روابط, می‌توان خشونت و سایر شکل‌‏های اعمال زور را کاهش داد. یکی از این راهکارها, استقلال مالی زن و اشتغال اوست (هلیگارد , ترجمه گنجی, 1380). 

.

.

.

 

 

 

 

ماهیت خشونت خانوادگی و نظریه های مواجهه با خشونت بین والدین
فهرست مطالب

2-1- پیشینه نظری    8
2-1-1- خشونت:    8
2-1-1-1- تعریف خشونت:    9
2-1-1-2-انواع خشونت:    9
خشونت مستقیم:    9
خشونت  جنسی:    10
خشونت روانی:    10
خشونت غیر مستقیم:    10
خشونت غیر مستقیم به دو نوع است:    10
خشونت کلتوری:    11
خشونت ساختاری یا سازماندهی شده:    11
خشونت خانوادگی    11
2-1-1-3- پیش زمینه ها:    12
2-1-1-4- عوامل:    15
2-1-1-5- چارچوب نظری    18
2-1-1-6- چهارچوب نظری‌ مواجهه با خشونت جسمی بین والدین    19
2-1-1-7- نظریه‌‏های مربوط به مواجهه با خشونت بین والدین    20
نظریه فشار روانی بعد از ضربه‌    20
نقش خانواده‏ها در شخصیت فرزندان    22


یشینه تحقیقاتی 
پیشینه داخلی
پیشینه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی


 

لینک کمکی