پاورپوینت کپي‌رايت

برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت کپي‌رايت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن پاورپوینت کپي‌رايت : کپی رایت در این نوشتار ابعاد مختلف کپی رایت و حقوق مرتبط با آن، با توجه به جدیدترین اسناد بین المللی موجود در این باره مورد بحث قرار گرفته است. اصلی‌ترین جنبه‌های کپی رایت و حقوق مرتبط با آن عبارت‌اند از: پیشینه تاریخی آن در سطح ملی و بین المللی و به ویژه وضعیت آن در Trips، مفاهیم و تعاریف مربوط مانند: حق مؤلف، حق مادی، حق معنو

پاورپوینت کيفيات غير مختص به کم

رای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت کيفيات غير مختص به کم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن پاورپوینت کيفيات غير مختص به کم : کیف غیر مختص به کم کیف غیر مختص به کم، به‌معنای عنوان جامع مشتمل بر کیف محسوس، کیف استعدادی و کیف نفسانی است. فهرست مندرجات 1 - توضیح اصطلاح 2 - مستندات مقاله 3 - پانویس 4 - منبع توضیح اصطلاح در بعضی آثار منطقی تصریح شده که تقسیم کیفیات به اقسام چهارگانه (کیف مختص به کمّ، کیف محسوس، کیف استعدادی، کیف نفسانی) تقسیمی استقرائی ا

طرح معماری 1 - نقد ساختمان مسکونی 47 ص بصورت دست نویس و اسکن شده

م ريختگي وجود ندارد بخشی از متن طرح معماری 1 - نقد ساختمان مسکونی 47 ص بصورت دست نویس و اسکن شده : طرح معماری 1 - نقد ساختمان مسکونی  47 ص بصورت دست نویس و اسکن شده